Lokacije

25/05/2017
Dizajn zona
26/05/2017
Dizajn zona
27/05/2017
Dizajn zona
28/05/2017
Dizajn zona
26/05/2017
Edu zona
27/05/2017
Edu zona
28/05/2017
Edu zona
25/05/2017
Mikser Kids & Teens
26/05/2017
Mikser Kids & Teens
27/05/2017
Mikser Kids & Teens
28/05/2017
Mikser Kids & Teens
25/05/2017
Dizajn zona
Migracija
26/05/2017
Dizajn zona
Migracija
27/05/2017
Dizajn zona
Edu zona
Migracija
28/05/2017
Dizajn zona
Migracija
26/05/2017
Mikser razgovori
27/05/2017
Migracija
Mikser razgovori
28/05/2017
Mikser razgovori
25/05/2017
Muzika
Vizuelne umetnosti, teatar i film
26/05/2017
Muzika
20:50h E-Play
Vizuelne umetnosti, teatar i film
27/05/2017
Muzika
Vizuelne umetnosti, teatar i film
28/05/2017
Muzika
19:45h Fikusi
Vizuelne umetnosti, teatar i film
25/05/2017
Vizuelne umetnosti, teatar i film
26/05/2017
Vizuelne umetnosti, teatar i film
27/05/2017
Vizuelne umetnosti, teatar i film
28/05/2017
DIGITAL ARTS EXPO - Nordeus
Vizuelne umetnosti, teatar i film
25/05/2017
Vizuelne umetnosti, teatar i film
26/05/2017
Vizuelne umetnosti, teatar i film
27/05/2017
Vizuelne umetnosti, teatar i film
28/05/2017
Vizuelne umetnosti, teatar i film
25/05/2017
Edu zona
26/05/2017
Edu zona
27/05/2017
Edu zona
28/05/2017
Edu zona
25/05/2017
Dizajn zona
Gradovi za sve
Migracija
26/05/2017
Dizajn zona
Gradovi za sve
Migracija
27/05/2017
Dizajn zona
Gradovi za sve
Migracija
28/05/2017
Dizajn zona
Gradovi za sve
Migracija
25/05/2017
Muzika
27/05/2017
Muzika
Vizuelne umetnosti, teatar i film
28/05/2017
Muzika
Vizuelne umetnosti, teatar i film