O Mikser House-u

Mikser House enterijer (4)

MIKSER je multidisciplinarna platforma koja podstiče razvoj kreativne ekonomije zemlje i regiona, i uspostavlja dijalog između savremenih globalnih tendencija i domaće i regionalne prakse. Organizacija MIKSER pokrenula je MIKSER FESTIVAL najveću regionalnu smotru kreativnosti i inovacija i 2013. godine osnovala MIKSER HOUSE – Balkanski dizajn centar, i permanentni multifunkcionalni prostor za kulturne, edukativne i komercijalne aktivnosti, smešten u inspirativnom zdanju nekadašnje industrijske garaže. Zahvaljujući sinergiji oba Mikserova projekta locirana u Savamali, ovaj zapušteni kvart prolazi kroz proces urbane transformacije u progresivni kulturni distrikt.

Mikser House predstavlja novi koncept kulturne institucije koja spaja kulturne, edukativne, ali i komercijalne aktivnosti u multifunkcionalnom koji je nastao kreativnom transformacijom starog gradskog magacina. Danas, na mestu nekadašnje industrijske garaže, u Savamali, jednom od sada najperspektivnijih beogradskih kvartova, Mikser House doprinosi novim transformacijama ovog dela grada, pretvarajući ga u kulturni distrikt. Mikser House je za jako kratko vreme postao prepoznatljiv kao Regionalni Dizajn Centar posvećen razvoju i unapređenju talenata u regionu. Osim širokog spektra pomenutih kulturnih aktivnosti (izložbi, predavanja, promocija, koncerata) i edukativnih programa, rađenih u saradnji sa raznim partnerima, integralni deo Mikser House-a je njegov komercijalni deo – prva Prodavnica Balkanskog Dizajna koja na jednom mestu okuplja selekciju najboljih domaćih i regionalnih dizajnera i njihovih rukotvorina.