Vesti

Mikser razgovori

29.05.2016

Osetljivi grad na Mikser festivalu: agenda

Centralna konferencija festivala pod nazivom „Osetljivi grad“, u okviru programske celine „Mikser razgovori“, nudi moguće pravce društvene, kulturne i ekonomske integracije izbeglica u evropsko društvo.  

Nakon rušenja Miksališta, napori tima okupljenog oko inicijative Refugee Aid Miksalište rezultirali su pronalaženjem nove lokacije u Savamali i formiranjem Miksališta 2.0 – budućeg multikulturalnog integracionog centra koji će svojim primerom ukazati na moguće vidove socijalne, kulturne i ekonomske integracije pripadnika osetljivih društvenih grupa, koji svoja vrata u ulici Gavrila principa otvara 1. juna 2016. godine.

Sa ciljem da Miksalište 2.0 postane deo međunarodne mreže kulturnih organizacija koje zajedničkim snagama i aktivnom razmenom znanja i iskustava doprinose ublažavanju socijalne krize u svojoj sredini  i stvaranju humanijeg društva, međunarodni stručni skup  “Osetljivi grad”okuplja preko 30 govornika iz 15 različitih zemalja koji zajedno sa publikom učestvovuju u interaktivnoj trodnevnoj razmeni različitih modela ublažavanja izbegličke krize.

Konferencija “Osetljivi grad” kulminira sumiranjem iskustava i predloga svih učesnika u smernice za dalji razvoj multikulturalnog integracionog centra Miksalište 2.0., sa ciljem ukazivanja na inovativna rešenja izbegličke krize, kao i uspostavljanja dugoročne međunarodne saradnje na razvoju mreže kulturnih centara koja promovišu humaniju integracionu politiku na evropskom nivou, dok svoje neposredno okruženje čine boljim mestom za život svih građana.

 

AGENDA:

Sreda, 8. jun

13 – 16h

Osetljivo društvo: Izbeglice na putu

Tajana Zadravec (Srbija, Hrvatska), Refugee Aid Miksalište

Abdul Rahman (Sirija), izbeglica

Aart Jan van der Linden (Holandija), Refugee Republic

Maria Neto (Portugal) – Nevidljivi gradovii Dadaaba

Junaid Sarieddeen (Liban) – Zoukak Theater Company+ CZKD

Luka-Nenad Juranić (Hrvatska) – Are You Syrious?

Manon van Hoeckel, Tibor Bijl (Holandija) – In Limbo Embassy

Lorenzo Romito, Giulia Fiocca (Italija) – Biennale Urbana (Burb)

16 – 16.30h

Kilian Kleinschmidt (Austrija) – gradonačelnik Za’atari izbegličkog kampa

16.30 – 18h

Panel diskusija: Pravni i ekonomski okvir za integraciju izbeglica

Hans Friedrich Schodder, UNHCR
Michael Davenport – EU Delegacija

 

Četvrtak, 9. jun

13-16h

Građenje osetljivog društva

Gesina Rath (Nemačka)- KITEV

Alejandro Chellet (Meksiko) – Model of Regenerative Social Environment

Antoine Aubinas (Francuska) – Bellastock

Manuel Polanco Perez-Llantada (Španija) – Basurama, Madrid Development

Jelena Mijanović (Švedska) – Telo i granica

Marjetica Potrč (Nemačka) – Participacia: Projekti u Berlin i Sovetu

Nikola Radivojević (Srbija) – Ruincarnation

16-16.30h

Richard van der Laken (Holandija) – What Design Can Do

16.30-18h

Friedrich Naumann Schtiftung / Panel diskusija: “Izbeglice i otvoreno društvo”:

Mr Matthias Müller-Wieferig, director Goethe Instituta u Beogradu

Anne-Birgitte Krum-Hansen – UNCHR

Ivan Lalić, Miksalište

Donatella Bradić – IOM (Interantion Office of Migration)

Moderator: Dušana Gamser

 

Petak, 10. jun

13-16h

Osetljivo društvo: Urbana integracija

Danijela Milovanović Rodić (Srbija), Refugee Housing

Branislava Đonin (Srbija), Info Park

Robin van Eik, Jazz Dylan Tonna (Holandija), Working Refugee

Filip Milenković, Katarina Popović (Srbija), Techfugees

Aleksandra Bobić (Italia), EURISCE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises), Izazov migracija: trenutna i potencijalna uloga socijalnog preduzetništva u Italiji

Alexander Kader (Nemačka, Oman), Integracija arhitekturom

Claudia Herasme (SAD), NYC Planning Department

Ana Đorđević Petrović, Katarina Ćirilović (Srbija), Naš Beograd

16-16.30

Eva Kail (Austrija), City Office Vienna

16.30-17.30

Radionica: Definisanje smernica za koncipiranje programa Multikulturalnog integracionog centra Miksalište 2.0

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+