Učesnici

Portal, Natalija Miladinović – Srbija

Bio: Diplomirala na FPU u Beogradu, do sada izlagala na mnogobrojnim izložbama u Srbiji i van nje. Učesnih prethodna dva Black Box projekta. Uspešno se bavi slikarstvom, skulpturom, fotografijom i grafikom. Trenutno živi i stvara u Beogradu.

Portal

Portal je apstraktna likovna forma koja opisuje kretanje kroz prostor i vreme. Kretanje samo po sebi predstavlja promenu trenutnog stanja i automatski priprada budućnosti koja je neizvesna i uvek ima više mogućih ishoda. Format na kome će biti predstavljena apstraktna forma je 6 vertikalno poređanih kvadratnih ploča gde je treća ploča odozdo crna i označava portal. Ploče ispod „portala“ su oslikane na jedan način dok na pločama iznad je prikazano nastajanje novih oblika i novih vrednosti. 

Tehnički opis rada

Rastavljena kocka na 6 ploča koje su poređane jedna iznad druge sa razmakom od 5cm između istih ukupne visine 385cm. Ploče su međusobno su povezane sajlom i okačene na kuku u zidu ili na plafonu postavljene da vise slobodno u prostoru. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+