Učesnici

Aleksandar Velinovski – Centat za dizajn i inovacije – Skopje

Aleksandar Velinovski je osnivač i generalni direktor Javne Sobe – Centra za dizajn i inovacije u Skoplju. Nakon pet godina koje je proveo u Holandiji, kao generalni direktor Eastern Neighbours festivala radeći na razvoju i realizaciji različitih kulturnih i ekonomskih aktivnosti između Holandije i balkanskih zemalja, 2011. godine osniva Skoplje Design Week festival koji je postao jedna od najvećih dizajn platformi. Velinovski je jedan od osnivača regionalne dizajn platforme, Balkanske dizajn mreže i aktivno doprinosi ostvarivanju međunarodne godišnje izložbe Mladi balkanski dizajneri.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+