Učesnici

Anđela Milivojević, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) neprofitna je nevladina organizacija, posvećena istraživačkom novinarstvu po najsavremenijim, međunarodno usvojenim standardima i uz korišćenje novih alata, tehnika i znanja o profesiji.

Naš cilj je da kontinuirano nudimo građanima Srbije važne činjenice o srpskom društvu koje su pre naših istraživanja bile skrivene ili nepoznate. CINS se nada da će tako pomoći građanima u donošenju odluka.

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije osnovalo je Nezavisno udruženje novinara Srbije kako bi pokazalo da je nezavisno novinarstvo po najvišim profesionalnim standardima moguće i u Srbiji.

CINS se finansira iz donacija kako bi izbegao uticaj poslovnih i političkih izvora novca, koji uglavnom uspešno kontrolišu sadržaj komercijalnih medija u Srbiji i obesmišljavaju njihovu društvenu ulogu.

CINS se zalaže za inkluziju ranjivih grupa i jednakost svih građana Srbije bez obzira na rod, nacionalnu, religijsku, političku i rasnu pripadnost, kao i druge različitosti. CINS zastupa pravo građana na transparentnost rada državnih organa i informisanost o svim činjenicama važnim za naše društvo.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+