Učesnici

All Animals Are Equal but Some Are More Equal Than Others, Milica Mijačević-Carević aka mcm-639 – Srbija

Bio: Milica Mijačević-Carević aka mcm-639 je multimedijalni vizuelni umetnik, a u svom umetničkom izražavanju najviše koristi objektiv. 2012. godine je odbranila doktorsku umetničku disertaciju, na Interdisciplinarnim studijama, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Svoje radove predstavila je u zemlji i inostranstvu, na samostalnim i grupnim izložbama, video festivalima i umetničko naučnim projektima.

All animals are equal but some are more equal than others

Ovaj video rad je o licemerju modernog društva, o novom svetskom poretku i novoj demokratiji, o slobodi i iluziji, politici i političarima, ljudskim pravima i jednakosti.

Tehnički opis rada

video instalacija 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+