Učesnici

Camera Futura, Barbora Mojzisova – Češka

S obzirom da je fotografija moja oblast, odlučila sam da na temu „Pad u budućnost“ odgovorim koristeći svoj alat, foto aparat.
Odabrala sam da koristim alatku koja je odavnina poznata čovečanstvu tzv. „Kamera opscura“ (Camera Obscura). Da bi sa njom uhvatili trenutak potrebno je da se film izloži ekspoziciji neko duže vreme, i na taj načan cela priča ili dešavanja tokom jednog ili više dana može biti zabaležena, i sve to bez mogućnosti da se vidi rezultat pre nego što se ceo proces završi, dakle tek u budućnosti. Izlaganjem ispred sočiva kamera Opskure (u ovom slučaju samo rupice) mi stvaramo okvir, oblikujemo šta će se pojaviti na konačnoj fotografiji i time stvaramo budućnost, projektujemo se u okvir koji još uvek ne postoji. Na taj način stičemo iskustvo oblikovanja trenutaka koji dolaze.
Prvog dana ću postaviti kamera obskuru blizu ulaza na festival, tako da svaki posetilac ostavi svoj trag u izloženi okvir. Poslednjeg dana izložbe, zameniću crnu kutiju sa razvijenom slikom, poštujući originalnu veličinu kutije, verovatno u poslednjem satu izložbe, tako da se snimi čitav događaj. Odjednom sve što se dešava ispred objektiva fotoaparata postaje, i da ne znamo, performans, prisutan i „sada“ i u budućnosti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+