Učesnici

Deindividualizacija, Veroljub Naumović – Srbija

Bio: Veroljub Naumović (rođen 1990.u Novom Sadu) je mladi umetnik širokih interesovanja koji je u umetnosti našao kanal i alat u potrazi za razumevanjem. Za njega je sam akt stvaranja jedna konverzacija kroz koju se razvijaju ideje, pitanja ali i postižu nova saznanja. Edukacija: 2016. Apsolvirao Akademiju Umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Grupne Izložbe: 2015. Tri grupne izložbe u javnim prostorima Novog Sada unutar projekta „Skulpture i instalacije u Novom Sadu“: U petrovaradinskom podgrađu, u okviru EXIT festivala i u parku između muzeja Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti, Novi sad, Srbija; 2015. Vajarska kolonija u drvetu „Jarčevac“ Akademija umetnosti Osijek, Hrvatska; 2016. 13. Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Kulturni centar Moderna galerija, Gornji Milanovac, Srbija; 2016. Izložba u parku između muzeja Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti u okviru „Noći muzeja“, Novi Sad, Srbija; 2016. Završna izložba studenata IV godine Departmana likovnih umetnosti, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, Srbija; 2016. Završna izložba studenata IV godine Departmana likovnih umetnosti – Katedra za crtanje, Jevrejska opština Novi Sad i DOM-B612, Novi Sad, Srbija; 2016. Stop City Novi Sad 240 sati, međunarodni projekat, Akademija umetnosti Novi Sad, Srbija;

Deindividualizacija

Predloženi rad je iteracija iz već postojeće serije dela koja se bave temom odnosa individue i društva. Cilj rada je buđenje svesti o sve većoj marginalizaciji pojedinca u društvu, društvu koje je prezasićeno i koje besumučno teži ka sveopštoj globalizaciji. Osim ideja marginalizacije i prezasićenosti, delo istražuje delovanje pojedinca unutar društva, kao i kolektivno delovanje i njihovu međupovezanost i značaj. Motiv šake me intrigira jer je za mene šaka intimna i individualna koliko i portret, međutim njen prikaz nije toliko fokusiran na samu ličnost, na davanje odgovora na to ko je osoba, već se bavi pitanjem šta osoba radi. Šaka je alat kojim manipulišemo okruženjem i manifestujemo našu volju. Šaka je mediator između naše unutrašnje realnosti, naših misli, želja, nagona i spoljašnje, uzajamne realnosti, fizičkog sveta u koji se, kroz šaku, izliva naša volja. U proizvodnji dela čestp sarađujem sa volonterima. Uzimam otisak njihovih šaka u betonu, glini, gipsu ili mastilu. Često im dajem prostor za lični izraz i kreativnost, kroz gestikulaciju šake ili odabirom položaja otiska unutar datog formata. Odričem se dela svog uticaja na formiranje rada da bih napravio autentičniji portret i refleksiju društva koje je ga je proizvelo. 

Tehnički opis

Rad je koncipiran kao bela kutija koja kroz interaktivni performans teži prema većem crnilu. Umetnik i dobrovoljci iz publike ostavljaju svoje otiske u crnom mastilu na površinu kutije. Kroz taj akt stiču estetsko iskustvo o međudejstvu i nestanku individue. U prilogu je 3D prikaz mogućeg izgleda kutije, kao i fotografije nekih prethodnih radova na papiru.
 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+