Dušan Stojaković – GIZ PFBE

Dušan Stojaković rođen je u Beogradu, 1978. godine. Fakultetsku diplomu stiče na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2001. – FTV producent; na prijemnom ispitu je rangiran kao drugi najbolje rangirani kandidat od svih koji su prošli selekciju, a diplomira prvi na klasi). Odmah nakon diplomskih, upisuje magistarske studije u Rektoratu Univerziteta umetnosti – Teorija umetnosti i medija. Nakon toga i doktorske studije, koje uspešno završava u okviru iste katedre, izučavajući ulogu medija u medijskoj pripremi rata na prostoru bivše SFRJ. Paralelno sa magistarskim studijama u Rektoratu, upisuje i magistarske studije ekonomije na FEFA.

Od 2003. do 2005. godine obavlja funkciju saradnika Centra za profesionalni razvoj i konsalting, u okviru Rektorata, kao stipendista Ministarstva nauke. Takođe, u navedenom periodu bio je i PR Univerziteta umetnosti, što je iskoristio da, kroz intenzivnu medijsku promociju, podeli vrednosti koje Rektorat promoviše, kao i program učenja na daljinu (distance learning), te koncept kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u oblasti medija.

 Svoju poslovnu praksu unapređuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao konsultant nekoliko vodećih kompanija, u oblastima telekomunikacija i farmacije. Od 2006. godine, zaposlen je u Hemofarmu, gde trenutno obavlja funkciju menadžera za korporativni marketing i održivi razvoj, a odgovoran je i za osmišljavanje, planiranje i realizaciju svih najvažnijih korporativnih događaja, kao i za multimedijalnu produkciju. Akademske 2010/11. ponovo pokreće svoj naučni rad u okviru doktorskih naučnih studija menadžmenta kulture i medija na FDU, gde uspešno brani doktorsku tezu marta 2014. Kroz ovo doktorsko istraživanje, proučava digitalni marketing pozorišnih ustanova, težeći da u srpsku pozorišnu praksu i institucije kulture unese duh najnovijih globalnih komunikoloških tendencija, kako u interesu publike, tako i u domenu kreiranja savremene domaće kulturne politike.

Predsednik je Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću i član UO KEC MNRO, udurženja koje se bavi zaštitom prava osoba sa smetnjama u razvoju. Član je Srpske asocijacije menadžera. Pored više zanimljivih naučnih radova koji su objavljeni u stručnim časopisima, autor je i naučne monografije „Internet marketing i pozorišna publika u Srbiji“, u izdanju Zadužbine Andrejević. Dobitnik je više desetina nagrada u oblasti digitalnih komunikacija i marketinga, a jednu od najdražih dobio je 2012. – „Dr Dragutin Vračar”, nagrada Društva Srbije za odnose sa javnošću za najbolji akademski rad u 2011. godini. Upravo je nagrađen Priznanjem „Srđan Đurić“ za profesionalni doprinos razvoju komunikacije i odnosa s javnošću u Srbiji (2020.). Već skoro deset godina, Dušan se bavi održivim razvojem u kompaniji Hemofarm, nastojeći da ovu važnu temu približi svim zainteresovanim stranama, kako bi zajedno svet učinili boljim mestom. Izveštavajući o održivom razvoju Hemofarma, doprineo je da ovaj farmaceutski lider bude prepoznat i kao jedna od vodećih kompanija u zemlji i regionu i u domenu održivog razvoja Zaslužan je i za članstvo Hemofarma u Globalnom dogovoru UN u Srbiji.

Već treću akademsku godinu predavač je na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu.