Dušan Stokić – Filantropija i Cirkularna ekonomija

Pivredna komora Srbije;

Rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost

Dušan Stokić je magistar tehničkih nauka. Kao inženjer, bavio se termotehnikom, kriogenom tehnikom i naučno-istraživačkim radom u Institutu Vinča, kao i konsaltingom za mala i srednja preduzeća. Od 2001. radi u Privrednoj komori Srbije na poslovima vezanim za životne sredinu, održivi razvoj, kvalitet i standardizaciju. Predsednik je nacionalne komisije za standarde u oblasti životne sredine (serija ISO 14000) i Komisije iz oblasti održivosti i društvene odgovornosti. Nacionalni je ekspert za društveno-odgovorno poslovanje prema standardu ISO 26000, vođa Tima PKS za Nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje, i dr. Radio je 12 godina kao spolјni saradnik-predavač, na Fakultetu organizacionih nauka, na predmetu “Normativno regulisanje kvaliteta – CE znak za proizvode”. Objavio je više od 80 stručnih radova. Koautor je univerzitetskog udžbenika, koji se koristi u redovnoj nastavi studenata III godine Fakultata organizacionih nauka.