Učesnici

Džžž, Ilija Lazarević – Nemačka

Bio: Rođen sam 1987. u Beogradu gde sam 2012. godine završio Fakultet primenjenih umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od 2014. godine sa stipendijom slobodne države Bavarske studiram na Akademiji likovnih umetnosti u Nirnbergu, na odseku „Umetnost u javnom prostoru“, u klasi Prof. Kristijana Filip-Milera. Moji radovi su izlagani u Beogradu, Parizu, Nirnbergu i Hamburgu.

Džžž

Crna kutija postaje glasačka kutija, bez dna. Sa gornje strane je prorez kroz koji posetioci mogu da ubace listić. Listić biva uništen uz pomoć šredera-uništavača papira, koji je montiran sa unutrašnje strane kutije. Papirići su svetlo-plave boje, veličine DIN A4. Opcioonalno, ukoliko postoji mogućnost, još jedan Black Box može biti upotrebljen kao glasačko mesto. 

Tehnički opis

Kutija je crna, bez dna, gornja strana je proreyana. Unutar kutije je montiram uništavač papira. Za funkcionisanje uništavača je potreban izvor struje. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+