Učesnici

Eco Throne – Klara Simunović, Iva Peručić, Matko Sisak, Toma Budanko (Croatia)

  Eko trono je dodatna pogodnost za posetioce prirodnih rezervata, šuma, planina, reka, jezera i plaža Hrvatske i regiona Balkana. Ovaj toalet za kompost je takođe mesto za recikliranje plastike, stakla, papira i aluminijuma, jer samo oni koji dolaze sa otpadom mogu ući u njega i odvojiti ga na određeno mesto. Eco Throne ne koristi vodu za piće tokom upotrebe, ne oslobađa otpad koji je zagađen hemikalijama u prirodi, i stoga predstavlja vrhunsko rešenje za otpadne vode. Tehnologija se zasniva na biološkim procesima kompostiranja, drenaže, isparavanja, promjene toplog i hladnog zraka i protoka kiseonika. Otpad (azotno-amonijumske jedinjenja) kompostira se u posebnim mikrobiološkim uslovima u odvojivim piljevinama sa karbonskim spojevima obogaćenim kompost aktivatorima. Nakon završetka kompostnog procesa (dvomesečni proces) dobijamo humusnu masu koja je 95 puta veća od volumena manje od početka procesa. Masa humusa je virusna i bakteriološki ispravna, nije toksična i može se koristiti kao đubrivo za strnište ili se jednostavno ispušta u kanalizacioni sistem. Sistem reciklaže otpada sastoji se od ambalažnih kontejnera, prilagođenih različitim kategorijama otpada, koji dozvoljavaju ulazak u objekat poboljšanjem količine otpada u kanti za otpatke. Eko trono je takođe oblast obrazovanja, jer se fasade koriste kao umetničke površine i bilbord pozicije za zeleno oglašavanje tokom turističke sezone. Umjetničkom intervencijom iniciramo komunikaciju sa prolaznikom, utičemo na njegovu odluku da koristimo zahod i promijenimo njegove navike. Krajnji korisnik ECO THRONE proizvoda (zaštićena područja, obala i nacionalni parkovi u našem slučaju), novcem od preprodaje sakupljenog otpada može platiti za održavanje toaleta (ispuštanje komore i periodično čišćenje), samoodrživog projekta sa finansijske strane.