Učesnici

Film Posmatrači

U okviru projekta „Prevencija rizika od trgovine ljudima dece i mladih u obrazovanju“ koji, u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji zajednički realizuju od 2016. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i UNITAS fond, planirana jeizrada različitih promotivnih i obrazovnih materijala koji bi bili podrška za kvalitetniji rad zaposlenih u obrazovanju sa učenicima na prevenciji u ovoj oblasti.
U skladu sa tim namenski je snimljen edukativni film „Posmatrači“. U izradi scenarija i snimanju filma učestvovali su eminenti stručnjaci i umetnici.

Film „Posmatrači“ traje ukupno 33 minuta.Snimljen je u formi kolaža koji se sastoji od trirazličite priče o trgovini decom i mladima,koje nose imena glavnih likova. Priče u filmu nastale su kombinacijom istinitih situacija koje su se desile većem broju mladih osoba koje su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima, a imena glavnih likova su izmišljena. Na taj način je osigurana poverljivost podataka mladih čije je teško životno iskustvo bilo osnov snimanja filma. Film postiže željeni efekat ukoliko ga deca i mladi gledaju zajedno sa nastavnicima, stručnim saradnicima, kao i sa roditeljima, i kada svi učestvuju u edukativnim aktivnostima. S obzirom na edukativni karakter, priče su snimljene tako da se u određenom momentu razvoja događaja prikazivanje filma prekida, a posle rada sa grupom prikazuje se poslednja sekvenca filma
koja predstavlja jedan od mogućih načina konstruktivnog razrešenja situacije u kojoj se dete/mlada osoba nalazilo, a koja ne bi dovela do iskustva trgovine ljudima.

Trgovina ljudima, a naročito decom i mladima je dramatičan, surov i složen oblik nasilja nad decom/mladima, i istovremeno jedno od najtežih krivičnih dela protiv čovečnosnosti. To je druga najunosnija kriminalna radnja u svetu sa oko 21 milion žrtava i ogromnim finansijskim prometom (150 milijardi evra godišnje od čega oko 30 milijardi profita ostvarenog seksualnom eksploatacijom). U Srbiji iz godine u godinu raste broj dece i mladih koji su žrtve trgovine ljudima. Ovo iskustvo u tom dobu je posebno ugrožavajuće po decu i mlade, s obzirom da su oni još uvek u razvoju i posledice mogu biti nenadoknadive. To su alarmantni podaci koji ukazuju na značaj uključenosti čitavog društva u otkrivanju, krivičnom gonjenju i zaštiti dece i mladih od trgovine ljudima.

Režija NIKOLA LJUCA

Glume ALEKSANDRA STOJMENOVIĆ NIKOLINA KOKUNEŠOVSKI,KATARINA ŽIVKOVIĆ, JAGOŠ MILOŠEVIĆ , JANKO KOVAČEVIĆ, MILOŠ PETROVIĆ, TAMARA KRCUNOVIĆ, RADOJE ČUPIĆ ,VANJA EJDUS, ALEKSANDAR ĐURICA, ALEKSANDAR SREĆKOVIĆ, MONIKA ROMIĆ, JAKOV JEVTOVIĆ, DANICA RADULOVIĆ, JOVANA STEVIĆ, MAJA ŠIPOVAC.
Dizajner zvuka KOČA KAŠTAVARAC
Kostimograf DRAGICA LAUŠEVIĆ
Scenografi MIRA PAVLICA, MIRA ANDREJEVIĆ
Kompozitor JANJA LONČAR
Glavni organizator KATARINA RADOVANOVIĆ
Montažer NATAŠA DAMNJANOVIĆ
Direktor fotografije VOJKAN GOSTILJAC
Scenarista NATAŠA DRAKULIĆ
Direktor filma VOJKAN GOSTILJAC
Izvršni producent TATJANA GOSTILJAC.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+