Učesnici

FLEUR EYMANN – Startblock (Holandija)

Startblok Riekerhaven je „evropska laboratorija“ za pružanje smeštaja i integraciju talasa izbeglica. Od jula 2016. godine, više od 550 mladih ljudi ispod 28 godina je živelo ovde. Polovina njih su Holanđani, uključujući studente i druge koji nemaju sredstava da priušte visoku rentu u Amsterdamu. Druga polovina su izbeglice, nedavno stigli sa Bliskog istoka, Afrike i drugih delova sveta, željni da se ustale u novom životu u novoj zemlji.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+