Učesnici

Fondacija Ana i Vlade Divac: Život ne bira puteve

 

Fondacija Ana i Vlade Divac osnovana je 2007. godine kao nastavak dvadesetogodišnjeg humanitarnog rada Ane i Vlada Divca započetog u Americi. U proteklom periodu bila je usmerena na podršku izbeglim Ii interno raseljenim licima, na unapređenje uslova za kvalitetno odrastanje dece i mladih, razvoj filantropije i socijalno preduzetništvo. Pored toga, Fondacija radi na projektima koji imaju za cilj zapošljavanje, prvenstveno mladih ljudi i samohranih roditelja, kroz dodelu grantova za pokretanje ili unapređenje sopstvenog posla ili poljoprivredne proizvodnje.  Imajući u vidu izazove i vanredne situacije koji su se desili 2014. I 2015. godine, poplave u Srbiji I izbegličku krizu, Fondacija se uključila da pomogne u obnovi poplavljenih područja ali i izbeglicama I migrantima sa Bliskog istoka. Za proteklih 10 godina, Fondacija je zahvaljujući brojnim donatorima, pojedincima, kompanijama i organizacijama, pomogla preko 600.000 ljudi. Stambeno smo zbrinuli preko 700 porodica, podržali 829 malih porodičnih biznisa I poljoprivrednih gazdinstava, obnovili i opremili više od 90 javnih objekata (vrtića, škola, sportskih terena, bolnica, prihvatnih i centara za azil) i podržala 450 omladinskih inicijativa u Srbiji.

U okviru projekta “Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu” koji od marta 2016. godine, Fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pokrenuta je kampanja “Život ne bira puteve” koja ima za cilj da poveća empatiju građana Srbije prema izbeglicama i da promoviše solidarnost kao univerzalne ljudske vrednosti.

Za više informacija posetite sajt www.divac.com 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+