Frančeska Boneli – Umetnost i mediji u kulturnoj integraciji migranata i izbeglica

UNHCR Srbija

Obrazovanje

Diplomirala i masterirala političke nauke na univerzitetu La Sapienza u Rimu. Specijalizovala se za međunarodne odnose na  lionskom Univerzitetu Lumiere Deux i za izbegličko pravo na Londonskom ekonomskom fakultetu.

Iskustvo

22 godine iskustva u humanitarnom radu, pretežno u UNHCR, u zaštiti izbeglica i izmeštenih osoba u dugotrajnoj situaciji raseljavanja i u upravljanju hitnim reakcijama. Iskustvo u raznim operacijama u Africi (Dadaab, Darfur i Kartum, Uganda, Angola), Aziji (Pakistan, Avganistan), Evropi (Srbija, Bosna i Hercegovina) i Americi (Brazil). Područja stručnosti gospođe Bonelli uključuju, između ostalog, zaštitu u zajednici, zaštitu dece bez pratnje, podršku ekonomskom i obrazovnom osnaživanju izbeglica i raseljenog stanovništva, rad sa lokalnim zajednicama za promociju integracije izbeglica, humanitarne međuagencijske saradnje, koordinacije reagovanja u vanrednim situacijama.

Francesca Bonelli angažovana je na zapadnom Balkanu kao odgovor na mešovito kretanje izbeglica i migranata od septembra 2015. Radila je u Srbiji, a potom je bila angažovana u Regionalnom predstavništvu u Sarajevu kao zamenik regionalnog predstavnika UNHCR-a za jugoistočnu Evropu do decembra 2019. godine. Gospođa Francesca Bonelli preuzima dužnost predstavnika Agencije UN za izbeglice u Srbiji nakon angažmana kao privremenog predstavnika u UNHCR-u u Italiji. Pored italijanskog, maternjeg jezika, gospođa Bonelli tečno govori engleski, francuski, portugalski i španski. Takođe iz dana u dan poboljšava znanje srpskog jezika.