Iva Čukić – Gradovi za sve

Iva je diplomirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmerenje i oblast njenog istraživanja odnose se na upravljanje i raspolaganje prostornim resursima, urbana zajednička dobra, kao i na tačke susreta institucionalnog, planskog i normativnog okvira sa oblicima neformalnih praksi. Osnivačica je kolektiva Ministarstvo prostora, koje se bavi pitanjima urbanog razvoja. Od 2018.  je koordinatorka aktivističke evropske participativne platforme „FundAction” za podršku aktivizmu. Članica je savetodavnog odbora Guerrilla fondacije (Nemačka) i donatorskog odbora Trag fondacije u programu „Aktivne zajednice” (Srbija).