Iva Marković – Mediji i zelene politike/Greenwashing

Osnivačica organizacije za političku ekologiju PolEkol i članica inicijative Pravo na vodu

Iva Marković je istraživačica političke ekologije, aktivistkinja i konsultantkinja za zaštitu životne sredine iz Beograda. Trenutno je usmerena na održivo upravljanje prirodnim resursima u organizaciji PolEkol, posebno na vodu kao zajedničko dobro kroz inicijativu Pravo na vodu i kao koordinatorka za Srbiju kampanje Save the Blue Heart of Europe protiv malih hidroelektrana na Balkanu. Zanimaju je društveni aspekti klimatskih promena, zajednička dobra (commons), ekofeminizam, pravedna energetska tranzicija i levo-zelene politike. Radi na osnivanju mreže Žene za reke.