Učesnici

SOS Dečija sela Srbija: Solidarnost

Fondacija SOS Dečija sela Srbija je humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece. Članica smo Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, koja u 134 zemlje sveta pomaže više od 1.200.000 hiljada ljudi.

U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Program podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu, program hitne pomoći realizovan zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i program hitne pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

Naši programi

U Srbiji sprovodimo programe u 4 oblasti:

  • SOS Dečije selo, sa Zajednicom mladih i Programom samostalnog života uz podršku
  • Programe jačanja porodica za porodice u riziku u Nišu, Obrenovcu i Zemunu, kao i za hraniteljske porodice u Nišu i Kraljevu
  • Program urgentne pomoći izbeglicama sa Bliskog Istoka
  • Program ekonomskog osnaživanja mladih iz ugroženih grupa

SOS Dečije selo Kraljevo

SOS Dečija sela predstavljaju jedinstven koncept brige o deci bez roditeljskog staranja, koji deci pruža mogućnost da odrastu u porodičnom okruženju, u hraniteljskim SOS porodicama. Trenutno u 14 porodičnih kuća sa SOS mamama živi 68 dece uzrasta 0-15 godina. Pri tome, biološka braća i sestre ostaju zajedno u istoj SOS porodici, što predstavlja ključnu prednost brige u porodičnom okruženju u odnosu na druge oblike zaštite. Podršku SOS porodicama pružaju stručni psiho-pedagoški tim i resursi lokalne zajednice čiji smo deo.

Nakon što napune 15. godina, deca iz SOS Dečijeg sela u Kraljevu prelaze u Zajednicu mladih, u kojoj nastavljaju svoj život, sve dok ne završe školovanje ili se ne osposobe za neko od odabranih zanimanja. O životu, zdravlju i učenju 11 srednjoškolaca, koliko ih trenutno ima u Zajednici mladih, 24 časa dnevno brinu edukatori.

Nakon završene srednje škole, mladima koji to žele, pružamo mogućnost za studiranje. Ostale mlade osobe dobijaju mogućnost ulaska u Program samostalnog života uz podršku, što znači da ih još tri godine, u zavisnosti od potreba, pratimo i pomažemo materijalno, savetodavno i finansijski. Trenutno na ovaj način brinemo o 11 mladih ljudi.

Programi jačanja porodica

Programi jačanja porodica u Nišu, Obrenovcu i Beogradu su usmereni na preventivni rad sa socijalno i ekonomski ugroženim porodicama, kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodice.i povećao kvalitet života i poštovanje dečijih prava u porodicama koje su prepoznate kao rizične.

“Super autobus”

“Super autobus” je pokretni edukativni centar za rad sa decom, koji obilazi opštine u Srbiji, pružajući deci iz socijalno isključenih i marginalizovanih grupa mogućnost da, kroz igru, razumeju i savladaju različite poteškoće koje stoje na putu odrastanja. Tim čine tri edukatora, koja su specijalizovana za rad sa decom.

Aktivnosti „Super autobusa“ održavaju se na javnim prostorima dostupnim deci – u parkovima, na trgovima, kao i u vrtićima, školama, omladinskim centrima, domovima kulture, mesnim zajednicama, domovima za decu, bolnicama i drugim ustanovama koje rade sa decom i mladima.

Program urgentne pomoći „Solidarnost“

Program urgentne pomoći „Solidarnost“ pokrenut je u avgustu 2015, sa ciljem pružanja materijalne pomoć i psihosocijalne podrške deci i porodicama, izbeglicama sa Bliskog Istoka, na njihovom putu kroz Srbiju. Pored direktne brige o deci i porodicama, SOS Dečija sela obezbedila su Sigurna mesta za decu, Kutak za majku i dete, Porodični kutak, IT kutak, podršku “Super autobusa” i timova za zaštitu dece, kao i podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu. Sa željom da pomognemo, nastavljamo sa realizacijom projektnih aktivnosti, u skladu sa najurgentnijim i najaktuelnijim potrebama.

Program “Jaki mladi – podrška zapošljavanju”

Projekat “Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima u riziku“ SOS Dečija sela Srbija sprovode u partnerstvu sa nemačkom Fondacijom Herman Gmajner i lokalnim partnerima, uz sufinansiranje nemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ). Cilj projekta je podrška u povećanju zapošljivosti 300 mladih iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.

Jedna od komponenti ovog projekta je i nedavno otvoreni Centar “Jaki mladi”, u kome mladi koji su odrasli bez roditeljskog staranja dobijaju edukacije, mogućnosti prekvalifikacije i dokvalifikacije, podršku u pokretanju sopstvenog posla kroz edukaciju o preduzetništvu, mentorstvo i mini grantove, psiho-socijalnu podršku kao i slobodne aktivnosti i obuke u skladu sa željama i potrebama.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+