Jelena Matić – Dizajn za budućnost

Dizajner nameštaja i enterijera Redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu

Jelena predaje projektovanje nameštaja i enterijera na Odseku za tehnologije drveta na Univerzitetu u Beogradu, i ulaže velike napore u dodatno obrazovanje i praktičnu obuku novih generacija srpskih dizajnera nameštaja. Ona je takođe aktivna u promovisanju radova novih balkanskih talenata iz oblasti dizajna, kako u regionu tako i u inostranstvu, kao i u uspostavljanju kontakata između mladih dizajnera i lokalnih proizvođača nameštaja. Od 2008. godine, Jelena je spojila svoje aktivnosti sa naporima Mikser organizacije, koja je posvećena razvoju i promociji balkanskih kreativnih industrija, a gde ona posebno doprinosi kao jedan od ključnih selektora i kustosa godišnjih izložbi talenata Young Balkan Designers i Ghost Project. Jelena je stekla zvanje magistra unutrašnje arhitekture i dizajna nameštaja na Univerzitetu za umetnost i dizajn, Burg Giebichenstein u Nemačkoj, a diplomirala je na Odseku za dizajn nameštaja i enterijera Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i na Odseku za tehnologije drveta, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.