Učesnici

Kunst, Ivana Radojičić – Srbija

Bio: Bavim se umetnošću već dugi niz godina i u različitim formama. Uglavnom slikam ikone ali se pored toga bavim i Art brut formom. Sa ikonama i slikama sam učestvovala na grupnim izložbama u: Šapcu, na bijenalu minijature u Gornjem Milanovcu, galeriji Singidunum, Kući kralja Petra itd. Autor sam romana Šifra Ceremonyal a pored toga su mi radovi objavljeni u različitim zbornicima proze i poezije.

Kunst

Kutija je zatvorena i krije umetnost. Mi ne znamo koju ni kakvu vrstu. Žuta traka i trouglovi asociraju na sve manju umetničku slobodu, slobodu govora i izraza. Umetnost, naročito u našoj zemlji, postaje obeležena, nedostupna, upakovana u već postojeće forme i sadržaje. Zbog toga umetnik mora da se prikloni različitim kružocima ili da bude „obeležen`. Asocijacija je na obeležavanje tokom Drugog svetskog rata a danas su obeleženi svi koji žele i bore se za slobodu mišljenja, govora, izražavanja na svaki mogući način. Pored toga, belli trougao ukazuje na činjenicu da svetlo uvek postoji i da svi moramo da se borimo za slobodu. Jer u kutiji, u njoj se krije ceo jedan unutrašnji svet koji je simbolično zatvoren i obeležen.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+