Učesnici

Lifegate: Ljubav može srušiti zidove

Lifegate je savremena, internacionalna, protestantska hrišćanska zajednica koja iskreno nastoji ostvariti autentično hrišćansko zajedništvo u savremenoj svakidašnjici. Ovako živi i služi već više od 40 godina na različitim kulturnim i geografskim prostorima. Što se naših prostora tiče, u Srbiji postoje dva Lifegate kampusa u Novom Sadu i Beogradu. Dosledno sopstvenom kulturnom identitetu i ciljevima, Lifegate zajednice u Srbiji nastoje da pored svojih redovnih aktivnosti, aktivno daju doprinos kreiranju pozitivne i zdrave društvene klime. U tom smislu, razvijamo programe poput muzičkih radionica, letnjih kampova za učenje engleskog jezika, a takođe i edukativnih seminara prevencije zavisnosti. Pored ovoga, Lifegate zajednice su jedne od inicijatora zajedničkog humanitarnog delovanja i povezivanja verskih zajednica i NVO u lokalnim kontekstima, radi aktivnog učešća u društvu.

Tokom 2015. u internacionalnom timu koji je obavljao službu pomoći izbeglicama sa Bliskog istoka i Afrike, u Atinskom centru za izbeglice (ARC), učestvovali su predstavnici Lifegate iz Srbije. Nakon povratka iz Grčke, suočeni sa silinom izbegličke krize u Srbiji, tražili smo način kako da se angažujemo u pravcu, makar simboličnog, ublažavanja ove – nakon Drugog svetskog rata – najveće migracije naroda u Svetu. U ovom smislu, Lifegate je prepoznao veoma slične metode rada i efikasnu operativnost Miksališta centra za izbeglice, kao što ima i ARC. Nakon toga, Lifegate se odlučio da sa Miksalištem i Serbia Refugee Aid – om, udruži svoje napore u pružanju pomoći izbeglicama, što je rezultovalo kupovinom strujnog agregata, grejnih tela, profesionalnog kuhinjskog inventara, kao i odeće i hrane za izbeglice, Ovaj vid saradnje i pomoći izbeglicama ima kontinuitet sve do danas, a planiraju se i novi zajednički projekti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+