Maja Kolar – Made in

Studio Oaza

Dizajnerka čija je produkcija usko vezana za umetnički istraživački rad, izložbene koncepcije i socijalni dizajn. Po završetku Konstfack University of Arts and Crafts u Stockholmu suosniva dizajnerski kolektiv Oaza gde aktivno sarađuje na realizaciji projekata poput ’Dizajnerice  1930-1980’ i ‘Projekt Ilica’ te razvoju kolekcija ‘S ruke na ruku’ i platforme ‘Made in: Crafts and Design Narratives’. Istaknutije istraživačko delovanje broji višegodišnje inicijative poput ‘Forum for Future Museum’, ‘Utopian Collective’, ‘Serendipity Searcher’ te ‘Digital Garden Manifesto’ nastale u sklopu međunarodnih saradnji. Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umetnika.