Mihail Mateski – EKO-DIZAJN ZA CIRKULARNU EKONOMIJU

GREENTECH d.o.o., Generalni Direktor i Suvlasnik

Generalni Direktor i suvlasnik u preduzećima GREENTECH u Srbiji i Makedoniji. Oba preduzeća su tržišni lideri u reciklaži otpada od plastike. Magistar Mašinstva sa Univerziteta Sv. Kiril i Metodij-Skoplje, pohađjač prestižne škole za menađment Kellogg u okviru Univerziteta Northwestern-Chicago,USA. Osnivač i Predsednik Upravnog Odbora Srpske Asocijacije Reciklera Ambalažnog Otpada, osnivač Makedonske Asocijacije za Upravljanje Otpadom, član Kanadsko-Srpske Biznis Asocijacije-CANSEE, član radne grupe za reciklažu i smanjenje otpada u okviru Svetske Asocijacije za Upravljanje Otpadom –ISWA.