Milja Vuković – Green Washing

Istoričarka umetnosti. Istraživač društvenih pojava. Kulturom, umetnošću i ekologijom se bavi kroz aktivnosti u oblasti kulturne i prirodne baštine, odnosa sa javnošću, pozorišta, plesa, rada sa decom i mladima. Vodi inicijative Za manje smeća i više sreće (Zero&Low waste Serbia) i Divlji Beograd.