Učesnici

NVO Atina: Draga sestro – pisma žena izbeglica

Žene izbeglice i migrantkinje na putu kroz Srbiju i Makedoniju napisale su snažne poruke za one koje su možda iza njih

Od početka rada na terenu u leto 2015. godine, mobilni timovi NVO Atina bili su u kontaktu, i pružili podršku za više od 50.000 žena i 10.000 dece.

Ova Otvorena pisma su deo izveštaja – i rezultat projekta koji je sprovodila Atina, Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja iz Beograda, tokom 2016. godine, uz podršku Oxfama Italija i UNWOMAN. Projekat ima za cilj da poboljša sistem zaštite najranjivijih žena i dece tokom izbegličke krize u Srbiji.

NVO Atina ima sedište u Beogradu, i godinama se bavi borbom protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, i kroz brojne programe pruža podršku i pomoć žrtvama. Nakon što je izbeglička kriza eskalirala, NVO Atina postala je aktivno uključena u pružanje pomoći ženama i deci na terenu, formiranjem mobilnih timova, angažovanjem kulturnih medijatora, zapošljavanjem i obukom sopstvenih voditeljki slučaja, i pružanjem brojnih drugih usluga najranjivijim osobama iz izbegličke populacije. Tokom rada na terenu, članovi timova NVO Atina upoznali su se sa uznemirujućim iskustvima brojnih žena i dece izbeglica i migranata, koje su doživeli na putu do Srbije, kao i u Srbiji. Njihove priče i misli su srž ove analize.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+