Učesnici

Pad u budućnost-Limbo, Nikola Stojanović – Srbija

Bio: Rođen 29.09.1988. godine u Nišu. 2001. Na osnovu procene Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ogranak Niš) o izrazitom talentu na polju vizuelne umetnosti, osnovnu školu odnosno osmi razred zarvršavam ubrzanim sistemom i srednju Umetničku školu u Nišu upisujem sa generacijom 1987. Obrazovanje: 2002-2006. Srednja umetnička škola u Nišu, smer likovni tehničar (slikarstvo) završeno sa pohvalama. 2006-2011. Accademia di Belle Arti Firenze, diplomirao na odseku za slikarstvo (110/110 poena) – stipendista Republike Italije (DSU Toscana). 2011-2013. Accademia di Belle Arti Firenze, odsek za vizualne umetnosti i novi ekspresivni jezici izražavanja; odbrana magistarskog rada na temu: „Sukob komplikovanog i svedenog – sukob tradicionalnih i novih tendencija“ (sa počastima) Nagrade i izložbene aktivnosti: 2014. Izložba likovnih umetnika Niša – članova Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS), Niš, 2014. Izložba Niški crtež, Niš, 2012. Izložba malih grafika, Niš, 2012. Izložba Niški crtež , Niš, 2012. Izložba Startpoint, Firenca, 2011. Izložba Startpoint, Firenca, 2006. Grand prix nagrada na petnaestom bijenalu mladih grafičara, Torun, Poljska, 2006. Nagrada za najbolji individualni rad na Međunarodnoj izložbi Meil Art, Veles, Makedonija.

Pad u budućnost

Budućnost – prostor i vreme gde se nalaze svi događaji koji se još nisu desili. Budućnost je suprotna prošlosti, osim ako ne doživiš slobodu tuđeg izbora kojom će se prošlost izjednačiti sa budućnošću. Tada događaji koji su se već dogodili i pojave koje se dešavaju sada, postaju događaji koji se još uvek nisu desili, odnosno događaji koji se nisu desili, postaju događaji koji su se već dogodili. Ne iskoristivši slobodu svog izbora pristaješ na nametanje slobode tuđeg izbora, kojom ti konstantnom repeticijom prošlosti kreiraju budućnost – izvesnu i predvidljivu budućnost, koja u tom slučaju postaje prošlost i prestaje da postoji. Takva situacija kreira bezvremenski, haotični, bezizlazni prostor bez perspektive, odnosno pad u budućnost. Ljudsko biće od uvek ima potrebu da spozna i predvidi budućnost. Logično rezonovanje dozvoljava da se predvide neizbežne posledice akcija i sutuacija. Zašto imati potrebu za spoznajom budućnosti ako je budućnost prošlost, odnosno ako budućnost ne postoji? Čemu težnja za tezom o boljoj budućnosti? Ako je budućnost prošlost, budućnost ne može biti niti lošija niti bolja. Kroz svoj rad ne istražujem budućnost jer ne želim da živim u prošlosti. Iniciram akciju, dajem impuls menjanja sadašnjosti, odnosno limba – prostor „ni tamo ni ovamo“.“Nešto između“ prostor. Za koji se ne zna kako u njemu teče vreme. Svojim radom želim da pokrenem energiju koja iz limba izvlači i prekida „nešto između“ stanje… do novog limba. Naš limbo se sastoji od samo tri boja. 1. Crvene – boje krvi prolivene za slobodu, 2. Plave – boje neba i slobode i 3. Bele boje, mleka sa kojim nas je majka hranila kako bi smo postali veliki ratnici a i još veći ljudi. „Između raja i pakla, ma gde da su, prostire se limbo, ničija zemlja, po kojoj lutaju duše ako ni za raj ni za pakao nisu, svojstvo limba je da nema realnost. Ako neku realnost i poseduje, duša je nemoćna da do nje dopre i kao svoju je oseti. U limbu se ništa ne oseća, i to je neosećanje, to prazno, pusto proticanje, ali ne i oticanje bezličnog vremena ono što od avetinjskog tesnaca između života i smrti čini užasavajući doživljaj. Do takve nepodnošljivosti doveden je on očajničkim trudom duše da se u nešto ipak uživi, uprkos zabrani nešto da oseti. Stoga je u limbu najteže iskustvo tragično saznanje da je bilo kakvo srođavanje s’ njim nemoguće. Biće u limbu, kao u komi da je, ne može ni onamo ni ovamo. Nije mrtvo, ali ni živo; ni već s one strane, ni još s`ove. Nesposobno da umre – živi, a život da koristi ne može. Ako zamislimo život u komi, znaćemo šta je život u limbu.“ (Borislav Pekić – „Pisma iz tuđine“) Tekst/koncept/ideja/simbolika – foto skica, crtež skica za realizaciju instalacije „Pad u budućnost – Limbo“ – Nikola Stojanović Napomena: Instalacija bi premijeru doživela na Mikser festivalu 2017 u okviru projekta „Blackbox“ 

Tehnički opis

Rad/instalacija se sastoji od tri kutija sa frontalnim otvorom (frontalno kutije su bez jedne stranice odnosno zida. Kutije su iznutra šuplje, sa spoljašnje strane obojene u istoj boji dok su im unutrašnjosti obojene različitim bojama. Unutar svake kutije nalazi se po jedan indentičan tanjir na kome se nalaze u zavisnosti od kutije različiti postamenti. Tri kutije čine jednu celinu horizontalnim redosledom unutrašnjih obojenja: crvena, plava, bela kutija. U prvoj kutiji na tanjiru nalazi se „sočni“ sendvič U drugoj kutiji na tanjiru nalazi se hemijska olovka/penkalo U trećoj kutiji na tanjiru nalazi se banana Dimenzije svake pojedinačne kutije: 60x60x60 Spoljašnje obojenje kutije: crna Unutrašnje obojenje zidova prve kutije: crvena Unutrašnje obojenje zidova druge kutije: plava Unutrašnje obojenje zidova treće kutije: bela Materijal stranica kutija: USB ploča (ili neki slični tvrdi materijal) Materijal i boja tanjira: porcelan bele boje Sendvič i banana: prirodni/organski  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+