Učesnici

Prekidi stvarnosti, Sara Matović i Katarina Petrović – Srbija

Bio: Sara Matović i Katarina Petrović, studentkinje FPU – odsek: Primenjeno slikarstvo

Prekidi stvarnosti

Živimo u digitlnom dobu gde smo svakog dana svedoci novih otkrića. Nauka krupnim koracima ide ka budućnosti. Pitanje je da li mi to možemo da ispratimo? Ona nas uvodi u budućnost tolikom brzinom da naš pad može izazvati prekide stvarnosti.

Model šake predstavlja usamljenost i potrebu za stvarnim dodirom, doživljajem. Ekran je jedini dodir sa spoljnim svetom koji model pokusava da ostvari unutar zidina (kutije).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+