Učesnici

Procesi, Dragana Kuprešanin – Srbija

Bio: Diplomirani likovni umetnik – specijalista slikarstva (Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, 2011) i diplomirani grafički dizajner (Fakultet primenjenih umetnosti, 2008), autorka alternativnog stripa. Tokom dosadašnje umetničke aktivnosti, ostvarila je dvadeset samostalnih i preko 200 grupnih izlaganja i učešća na festivalima u zemlji i inostranstvu. Publikovala stripove u domaćim i stranim izdanjima. Dobitnica većeg broja nagrada iz oblasti likovne (crtež) i primenjene umetnosti (dizajn, animacija). Stipendista nekoliko državnih i privatnih fondacija (Fondacija Hemofarm, Eurobank EFG Srbija, Fondacija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Grad Beograd). Član ULUPUDS-a (2011), ULUS-a (2012), USUS-a (2012, po pozivu) i UFUS-a (2016). U statusu samostalnog umetnika od 2012. godine. Student je doktorskih akademskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je od 2014-2016. godine u zvanju saradnik u nastavi na predmetima Crtanje i Slikanje.

Procesi

CIKLUS – PROMENA – OBNOVA – KONSTANTA 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+