Prof. dr Dragan Radovanović – Solidarno društvo

Predsednik Crvenog krsta Srbija

Prof. dr  Dragan Radovanović, redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zaposlen na Klinici za hirurgiju KBC “Dr Dragiša Mišović Beograd”. Na položaj predsednika Crvenog krsta Srbije izabran je 2002. godine. Član je Predsedništva Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva, sekretar je Srpskog Udruženja Hirurga, Gastroenterologa i Onkologa (ogranak IASGOa), član je Borda International Association od Surgeons, Gastroentereologist anda Oncologist (LASGO) sa sedištem u Atini i Tokiju. Autor je većeg broja stručnih radova u domaćoj i stranoj literaturi. Samostalni je autor jedne stručne monografije, i autor poglavlja u tri različita udžbenika iz Hirurgije. Predsednik je Medicinske Komisije Olipijskog Komiteta Srbije od 2005. godine. Bio je Šef medicinskog tima Olimpijskog komiteta Srbije na 6 Olimpijskih igara, 3 Mediteranske igre i više Evropskih Olimpijskih Festivala Mladih Sportista.

Predsednik je Medicinske Komisije Košarkaškog Saveza Srbije (2001. – do danas).  Bio je lekar Nacionalne košarkaške selekcije na 4 Svetska Prvenstva, 4 Evropska i dve Olimpijade. Veoma je aktivan član  u dva mandata Medicinske Komisije FIBA Svet, bio je član Lekarske  komisije ULEBa. U dva mandata bio je član Medicinske Komisije Evropske Odbojkaške Federacije. Organizovao je i vodio medicinsko obezbeđenje Evropskog odbojkaškog prvenstva za muškarce 2005. i finalnog turnira Svetske lige u odbojci 2009. godine, kao i Evropskog prvenstva u odbojci za žene 2011.

Nosilac je Ordena Nemanje Prvog Reda. Nosilac je Ordena Jugoslovenske Zastave.