Učesnici

Prof. Dr Milena Dragićević Šešić

Dr Milena Dragićević Šešić, rektor Univerziteta umetnosti (2000-2004), redovni je profesor Menadžmenta u kulturi i Teorije masovnih medija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Rukovodilac UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu. Član Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj. Član Senata Univerziteta umetnosti. Od 1990-1996. godine bila Direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti. Osnivač Trajne radne zajednice »Znaci kulture« (1979-1988). Od 1978. do danas zaposlena na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. 1975-1976. godine radila u Dečijoj redakciji Televizije Novi Sad. 1978-1979. i 1979-1980, profesor  u Prvoj gimnaziji u Beogradu sa trećinom radnog vremena. Predsednik Evropskog žirija za dodelu nagrade mladom istraživaču u domenu kulturne politike (Amsterdam). Član odbora Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku. Profesor po pozivu na brojnim univerzitetima širom sveta: Evropska diploma kulturnog menadžmenta, Brisel (1990. do danas), Magistarske studije kulturnog menadžmenta na Moskovskoj školi ekonomskih i društvenih nauka (1999-2001), Evropski program kulturnog menadžmenta u Dižonu (1996-2000), Lionu II 1998 do danas, University of Buffalo, 2006, University of Jyvaskyla, Finland 1999, 2008, itd. Direktor Programa letnje škole Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti: Inovativne kulturne politike i kulturni menadžment (1999-2000, 2007). Kodirektor programa Redefinisanje kulturnih identiteta Jugoistočne Evrope (sa dr Nadom Švob Đokić) u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, Republika Hrvatska (2000, 2001, 2002)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+