Učesnici

Save the children i Centar za integraciju mladih: Detinjstvo u pokretu

Deca izbeglice i migranti suočavaju se sa ogromnim izazovima dok putuju duž balkanske rute. Snažno se zalažemo za pronalaženje održivih rešenja i minimalne standarde u zaštiti izbeglica i migranata, a posebno dece i dece koja putuju sama.

Nastojimo da budemo glas svakog deteta koje susretnemo. Stremimo tome da utičemo na vlade i ostale aktere da prepoznaju i odgovore na ranjivosti dece u pokretu, insipirisani saznanjima koje stičemo kroz aktivnosti u kojima učestvuju deca izbeglice i migranti, a koje smo zajedno sa njima i kreirali.

Save the Children je vodeća nezavisna organizacija za decu u svetu. Naša vizija je svet u kojem svako dete ostvaruje pravo na život, zaštitu, razvoj i učešće. Naša misija je da podstičemo značajna poboljšanja u načinu na koji se svet odnosi prema deci i da postižemo neposredne i trajne promene u njihovim životima. Save the Children od početka izbegličke krize radi u Grčkoj, Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj kako bi obezbedila podršku deci izbeglicama i migrantima. Posebnu pažnju posvećuje najranjivijima, među kojima su razdvojena deca i deca bez pratnje. Radeći sa iskusnim lokalnim partnerima Save the Children deci pruža direktnu podršku u centrima za pomoć i smeštaj izbeglica i migranata, a pomoć pruža i onima van centara. Takođe sarađuje sa vladama zemalja duž balkanske rute na izgradnji i poboljšanju već postojećih zvaničnih sistema podrške za decu izbeglice i migrante.

Centar za integraciju mladih (CIM)  je udruženje građana, koje je 2004. godine osnovala grupa studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (nekada Defektološki Fakultet), Univerziteta u Beogradu. Problem dece koja su uključena u život ili rad na ulici prepoznali smo kao jedan od nedovoljno istraženih a istovremeno i najvažnijh socijalnih problema u našem društvu, zbog čega je CIM  usmerio svoje aktivnosti  ka ovoj populaciji. Od oktobra 2015. Centar za integraciju mladih kroz partnerstvo sa organizacijom Save the children implementira projekte podrške izbeglicama i migrantima koji prolaze kroz Srbiju. Misija Centra za integraciju mladih je da u konsultaciji sa decom i zajednicom doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+