Slobodan Krstović – Program Cirkularne ekonomije

Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj  – NALED, Šef tima za životnu sredinu

 Od 2010. član tima NALED na pozicijama projektnog menadžera i Šefa tima za životnu sredinu. Koordinirao i učestvovao u implementaciji velikog broja projekata na temu javnih finansija, fiskalne politike i zaštite životne sredine na lokalnom i republičkom nivou. Član radnih grupa, koautor i saradnik u izradi velikog broja studija i analiza u oblasti regulatorne reforme i životne sredine vezanih za cirkularnu ekonomiju i upravljanje otpadom od hrane, ee otpadom, otpadnom ambalažom itd.