Učesnici

Spirala, Darko Kuzmanović – Srbija

Kocka definiše prostor mogućeg delovanja, a sama spirala događanje unutar tog vremensko prostornog ograničenja. Sprirala može da se posmartra kao beskonačno ciklično ponavljanje događaja (ovde možemo
da se nadovežemo na filozofiju Ničea) gde jedan događaj može da se kreće napred ili nazad, da involuira ili evoluira. Minimalistički pristup izražavanja je očigledan da sama ideja ne bi otišla u ne_potrenu deskripciju.

Pošto sam u prethodnim radovima sa svoje izložbe „Objekti“ uključivao rad sa svetlom pokušaću da i ovog puta iskoristim tu mogućnost, gde bi sam rad dobio na efektnosti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+