Toplica Marjanović – Borba za kiseonik

Inženjer zaštite životne sredine, radnik RTB Bor i ekološki aktivista

Toplica je rođen i u Sokobanji, gde se i školovao. Diplomirao je na Fakultetu zaštite na radu u Nišu. Radio je u Rudarsko topioničarskom basenu Bor na poslovima zaštite radne i životne sredine od pripravnika do savetnika direktora za tehnologiju i ekologiju. Kao aktivista Društva mladih istraživača koordinirao je izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana, učestvovao u instaliranju automatskih mernih stanica za monitoring kvaliteta vazduha, inicirao obeležavanja Ekoloških dana Bora i bio jedan od pokretača naučno – stručnog skupa Ekološka istina.