Učesnici

Urbano-obrazovni eksperiment: ŠKOGRAD

ŠKOGRAD je urbano-obrazovni eksperiment koji ima za cilj da pokrene dugoročni proces aktivnosti i dijaloga u zajednici jednog od neformalnih prigradskih naselja Beograda/

Škograd se bavi gradskim problemima koji su izvan fokusa aktuelnih planskih i obrazovnih praksi. Glavne oblasti njihovog delovanja su mobilisanje zajednice i alternativni pristup obrazovanju, sa idejom o izgradnji socijalnog kapaciteta zajednice.

Istupanjem iz centralne zone grada kao i školskog kurikuluma, tim svoj rad pokušava da ukoreni sa decom iz prigradskog naselja Ledine, vođen idejom da će se jedino kroz zajedničku lokalnu akciju izgraditi drugačije razumevanje našeg društva. Naselje Ledine na Novom Beogradu samo je jedno od nelegalno izgrađenih i za život neuslovnih mesta za život u arhipelagu beogradskih prigradskih naselja. Ipak, ono po svojoj morfologiji, prostornom i funkcionalnom obuhvatu predstavlja dobar poligon za identifikovanje i razumevanje fenomena nastalih u takvim sredinama, kao i za pokretanje serije intervencije sa ciljem da se unapredi kvalitet života njegovih stanovnika.

Projekat ŠKOGRAD nastao je u saradnji između dva kolektiva, oba aktivna u Beogradu:

ŠKOGLED predstavlja zajednički nastavak društvenog angažmana svojih članova. Taj angažman prevazilazi aktuelni politički diskurs sa idejom o izgradnji neophodnog socijalnog kapaciteta za jedan novi, usmeren pre svega od unutra ka spolja, od građana prema društvu. Tim okuplja stručnjake iz oblasti psihologije, sociologije, pedagogije, andragogije, filologije, ekonomije, prava, umetnosti, dizajna, arhitekture i urbanih studija. Kroz transdisciplinarni rad, tim nastoji da otkriva nove urbane i obrazovne prakse, kreativno ih tumači i stavi u nove odnose koji imaju potencijal da pozitivno utiču na kvalitet života u gradu.

Škola urbanih praksi (Gradska Gerila) posvećena je građenju dijaloga i uključivanju zajednice u donošenje novih koncepata zajedničkih javnih prostora. Udruženi na master studijama, poželeli su da tek stečeni poziv arhitekte usmere u neko novo promišljanje okruženja, njegovih promena, njihovih agenata, i (njihovih) uloga u svemu tome. Od 2013. godine istražuju nove lokalne prakse participativnog dizajna, kroz susrete u razmeri 1:1 sa građanima, stručnjacima, investitorima i gradskim rukovodiocima.

fb stranica:

Projekat je podržan od strane Goethe Instituta u Beogradu, a tim je učestvovao na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, Shared Cities: Creative Momentum konferenciji u Budimpešti i u programu Igre stvaralačkih projekata u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Ustanove kulture Parobrod.

Blog

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+