Učesnici

Vacuum, Toni Kovačić – Srbija

Bio: Završio diplomske studije na Akademiji Likovnih Umetnosti in Oblikovanja u Ljubljani (Slovenija) Nastavio Master studije na Akademiji Likovnih Umetnosti in Oblikovanja u Ljubljani (Slovenija)- 1. godina Master studija

Vacuum

Ideja projekta „VACUUM“ je da prikaže moć pojedinca, odnosno da ispostavi problematiku savremenog čoveka u njegovom „centrifugalnom“ okruženju. Fokus se nalazi na pojedincu jer je razumevanje budućnosti uslovljena individualnim karakteristika i kao takva nije nužno fiksna. Budućnost može da se tumači na mnogobrojne načine ali ja je doživljavam kao vrstu mentalnog stanja „VACUUM“-a, u kom se suočavamo sa apstraktnim, koje se može pokazati kao plodno tlo u spoljašnjem materijalnom svetu. Zapravo moja ideja je bazirana na evoluciji ljudskih spoznaja koje su najprimarnije ljudsko orudje za konstruisanje „idealnih“ i avandgardnih tragova. Stoga umetnost, kao i sve ostalo se najvećim delom vodi upravo načelima ljudske spoznaje koja je neminovna kako bismo evoluirali. Pad u budućnost bi u tom slučaju mogla da se tumači kao beztelesna i sveprisutna ali i u materijalnom svetu svakako evidentna. Fizička forma ovog projekta će biti prikazana minimalistično, iskoristio bih vodu kao supstancu koja je izolacionog karaktera u odnosu na spoljašnji svet, aludirajući na momenat zaranjanja kako bi se suočili sa abstraknom umnom sferom.

 Tehnički opis

Kutija 60×60 cm bi bila izrezana na jednoj strani koja bi u ovom slučaju bila frontalna, tu izrezanu površinu bi pokrivalo staklo kroz koje bi se videla posuda napunjane vodom i osvetljena sa gornje strane svetlom. Unutar kutije bi se posuda sa vodom nalazila na centralnom delu kutije.Unutrašnjost kutije bi bila ofarbana u crno u kojoj bi se videla samo osvetljena posuda sa vodom.  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+