Migracija

Ljudske migracije postale su najvidljivije tokom najnovije izbegličke krize, gde je rat podstakao ljude na kretanje preko celog kontinenta i postao neizbežnim delom svakodnevnog života u većini evropskih gradova. Korišćenje informacione tehnologije postao je jedan od najvažnijih instrumenata za reagovanje u brojnim društvenim izazovima.

Izazovi koji proizlaze iz ljudskih mobilnosti, zajedno sa digitalnom revolucijom i putujućim tehnologijama mogu se transformisati kako bi građanima i pridošlicama pomogli da se „kriza“ transformiše u „mogućnosti“ u oblastima društvene integracije i obrazovanja, ali i novih oblika društvenog i stvaralačkog preduzetništva.

Pod nosećom temom ovogodišnjeg Mikser Festivala „Migracija“ kroz niz debata, izložbi od nevladinih organizacija koji će prikazati jedinstveni ugao sagledavanja trenutne prinudne migracije, susreta sa izbeglicama i ciklusa dokumentarnih filmova, profesionalci, izbeglice i lokalno stanovništvo će se udružiti u diskusijama uzroka i posledica prisilne migracije, u cilju širenja razumevanja prema široj publici za izazove sa kojima se susrećemo sa prilivom izbeglica i migranata.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+