Osetljivi grad

how-berlins-creative-community-are-helping-the-refugee-crisis-1449494710

Pod sloganom Osetljivo društvo, ovogodišnji Mikser festival u fokus stavlja dve važne društvene teme, izbegličku krizu i rodnu ravnopravnost. Centralna konferencija festivala pod nazivom „Osetljivi grad“, u okviru programske celine „Mikser razgovori“, ponudiće moguće pravce društvene, kulturne i ekonomske integracije izbeglica u evropsko društvo.

Svi građani, stručnjaci, nevladine organizacije, kreativci i zainteresovani pojednici pozivaju se da 8, 9. i 10. juna od 13 do 17h u Mikser House-u uzmu ušešće u razgovorima o „Osetljivom gradu“ i time doprinesu donošenju zaključaka, rešenja i ideja za dalji razvoj i koncipiranje programa novog Multikulturalnog integracionog centra Miksalište 2.0. Nakon rušenja Miksališta, napori tima okupljenog oko inicijative Refugee Aid Miksalište rezultirali su pronalaženjem nove lokacije u Savamali i formiranjem Miksališta 2.0 – budućeg multikulturalnog integracionog centra koji će svojim primerom ukazati na moguće vidove socijalne, kulturne i ekonomske integracije pripadnika osetljivih društvenih grupa, koji svoja vrata u ulici Gavrila principa otvara 1. juna 2016. godine.

Sa ciljem da Miksalište 2.0 postane deo međunarodne mreže kulturnih organizacija koje zajedničkim snagama i aktivnom razmenom znanja i iskustava doprinose ublažavanju socijalne krize u svojoj sredini i stvaranju humanijeg društva, međunarodni stručni skup “Osetljivi grad” okupiće preko 30 govornika iz 15 različitih zemalja koji će, zajedno sa publikom, učestvovati u interaktivnoj trodnevnoj razmeni različitih modela ublažavanja izbegličke krize.

Među govornicima će se naći i globalni humanitarac Kilijan Klajnšmit (Austrija), “gradonačelnik” sirijskog izbegličkog kampa Zatari u Jordanu. O participaciji građana kao neophodnom koraku ka senzitivizaciji društva govoriće urbanistkinje Eva Kail i Klaudija Herasme, zamenica direktora Urbanističkog zavoda grada Njujorka, dok će potencijale i rešenja koje mogu da ponude arhitekte i dizajneri predstaviti Richard van der Laken iz holandske inicijative “What Design Can Do” (Šta dizajn može?), arhitekte Antoan Obins a iz francuskog kolektiva Belastok i Manuel Polanko iz španskog studija Basurama, arhitektkinja Jelena Mijanović iz švedskog studija Co-design, kao i umetnici Alehandro Šelet iz Meksika i Marjetica Potrč koja živi i radi u Sloveniji i Nemačkoj.

Dragocena iskustva primene umetnosti kao psiho-socijalne podrške ljudima preneće Lorenco Romito iz italijanskog kolektiva Stalker i Žunaid Saridin iz libanskog Zoukak teatra. Značajnu ulogu u razgovorima sa kolegama iz inostranstva imaće i lokalne inicijative poput samog Miksališta i Info parka koje od početka krize uspešno sarađuju u Savamali, hrvatske organizacije “Are You Syrious?”, beogradskog ogranka globalne platforme “Techfugees”, aktivista pokreta Ruincarnation, autorki filma Naš grad, i mnogih drugi.

O pravnim i ekonomskim okvirima koji su preduslov za uspešnu integraciju izbeglica govoriće Majkl Devenport iz EU delegacije u Srbiji, Hans Fridrih Šoder, predstavnik UNHCR-a u Srbiji, kao i ekonomski stručnjaci iz Evropskog instituta za istraživanja socijalnog preduzetništva kojiozdravljenje društva vide upravo u osnaživanju najosetljivijih grupa i njihovom udruživanju sa kreativnim sektorom.

Konferencija “Osetljivi grad” kulminiraće sumiranjem iskustava i predloga svih učesnika u smernice za dalji razvoj multikulturalnog integracionog centra Miksalište 2.0., sa ciljem ukazivanja na inovativna rešenja izbegličke krize, kao i uspostavljanja dugoročne međunarodne saradnje na razvoju mreže kulturnih centara koja promovišu humaniju integracionu politiku na evropskom nivou, dok svoje neposredno okruženje čine boljim mestom za život svih građana.

Programski direktori: Ivan Kucina, Maja Lalić

satnica-MT-osetljivo-drustvo-za-sajt

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+