Hrana 2.0

Preko 122 miliona ljudi u Evropi gladuje, a samo u Srbiji godišnje se baca 250 000 tona hrane. Sa druge strane beogradska gastronomska scena buja i ne zaostaje po inventivnosti za drugim evropskim metropolama. Hrana je istovremeno jedan od najvećih globalnih izazova održivisti i novi medium komunikacije. Kroz hranu i njene ukuse upoznajemo drugačije kulture, predele i ljude. Još važnije, uz pravilan pristup hrani pomažemo planeti.

Mikser Festival 2019 će povezati lokalnu gastronomsku kreativnost sa društvenim izazovima i doprineti pokretanju debate o viškovima hrane, održivoj ishrani i rešenjima za budućnost. Sadržaji vezani za hranu biće prisutni u raznovrsnim formatima i na više lokacija – od panela na konferenciji, preko expo izlagača, do Beogradskog Marketa održive hrane.