Program > Osetljivi grad

ItalianDiploma

Aleksandra Bobić – Izazov migracija: trenutna i potencijalna uloga socijalnog preduzetništva u Italiji

Izazov migracija: savremena i potencijana uloga socijalnih preduzeća u Italiji

Italija je tranzitna zemlja, mesto gde dolaze migranti iz Afrike na svom putu do severne Evrope.

Uprkos značajnoj količini javnih i evropskih resursa dodeljenih da obezbede adekvatne usluge dobrodošlice i udomljavanja za one koji traže azil i izbeglice, zvanične institucionalne usluge koje se dostavljaju su veoma oskudno, nedovoljno dobro upravljanje i kontraverzne iz perspektive socijalne inkluzije.

Međutim, zbog obzervacije bezbroj inicijativa solidarnosti koje se razvijaju svuda u zemlji, moguće je identifikovati neke inovativne modele i dobre prakse. Predlažu da je još jedan model dobrodošlice moguć. Ono što sve takve inicijative dele jeste jak angažman zajednice, koja krči put za socijalnu inkluziju migranata i doprinosi tome da se izazov migracije transformiše u šansu za razvoj lokalne zajednice. Neke od ovih inicijativa su takođe pripojene u institucionalni sistem za dobrodošlicu kroz SPRAR okruženje (Sistem protekcije za ljude koji traže azil i izbeglice Italije). SPRAR je stvorila vlada kako bi obezbedila „integrisanu uslugu dobrodošlice“ koji se proteže i izvan samog smeštaja i uključuje takođe obezbeđivanje osnovnih informacija, podrške, pravne pomoći i orjentacije sa stavom koji doprinosi personalizovanoj socio-ekonomskoj integraciji.

Nekoliko udruženja i kooperativa imaju ključnu ulogu u pružanju inovativnih usluga dobrodošlice.

Euricse, i naročito naš istražitelj Giulia Galera, proučava doprinos ovih ogranizacija koje su veoma dobro integrisane u tkivo lokalnih zajendica, rade na preduzetnički i inovativni način i koriste svoj profit kako bi ispunili socijalne ciljeve. Šta više, na svojoj strani imaju široko iskustvo u rešavanju problema koji su ignorisani ili na koja administracija nije mogla da nađe odgovarajući odgovor.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
10/06/2016
14:40 - 15:00 H

Učesnici

 • aleksandra bobic (Euricse)

  Aleksandra Bobić

  Menadžer za organizaciju događaja i za odnose sa javnošću u internacionalnom centru za istraživanje koje je situirano u Italiji. Nadležna za sve komunikativne aktivnosti: planiranje, kreaciju sadržaja i za implementaciju strategije komunikacije na institucijskom nivou kao i za specifične projekte i inicijative. Njen rad uključuje i internet i tradicionalno širenje rezultata istraživanja, organizaciju naučnih i divulgativnih konferencija i kampanji.

  Neki od najizazovnijih projekata u kojima je bila nadležna uključuju:

  • AlloraCrealo!: događaj koji se održava na poznatom Festivalu ekonomija u Trentu, Italiji. Bilo je posvećeno omladini koja ima ideje koje žele da pretvore u

  preduzeća i zamišljeno je kao mesto za diskusiju i razmenu ideja, prilaza i najboljih praksi. Vodila je tri edicije ove inicijative.

  • Stories.coop: prva svetska globalna, digitalna kampanja da se rašire prednosti kooperacije kroz tradiciju pričanja priči. Cilj koji Stories.coop ima jeste da predstavi priče o saradnji širom sveta kroz istraživanje širokog spektra sektora, veličina i zemalja.

  Rođena je u Beogradu gde je radila skoro 10 godina kao novinar u dnevnim novinama. Zainteresovana je u inovativne, socijalne i održive projekte i aktivnosti u Italiji i Srbiji.

  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+