Program > Sajam inovacija

BIO-ICT

Poljoprivrednici nisu sigurni da li na nekom području može da uspjeva odgovarajuće voće ili povrće. Da ne bi bili u nedoumici potrebno je da postanu dio Smart Grid sistema koji se odnose na rješenja iz polja BIO ICT-a. Takva rješenja sadrže mrežu senzora koja treba da se postave na parcelu poljoprivrednika, a to zahtjeva velike troškove (ulaganja). Naš projekat upravo zaobilazi sve to. Upotrebom starijih solarnih lampi koje se koriste u dekorativne svrhe i najčešće se nalaze u baštama, cvjetnjacima, terasama, u njihovom kućištu smo postavili odgovarajući senzorski sistem koji omogućava da se dodje do mjerenih veličina koji su bitni za poljoprivrednika odnosno za razvoj plodova. Poljoprivredniku je dovoljno da postavi naš proizvod i da u realnom vremenu ima očitavanje svih parametara koji su potrebni za razvoj odabranog ploda. U zavisnosti od odabrane biljke u aplikaciji, radi se sistem odlučivanja i mjerene veličine se upoređuju sa vrijednostima koje zadovoljavaju kriterije za pravilan rast odabrane biljke.
Sa realizacijom ovog projekta štitimo životnu sredinu, tako što dosta solarnih dekorativnih lampi završi na otpadu, a njihovo kućište je idealno za ovaj projekat. Za napajanje uređaja koriste se solarni (foto-naponski) paneli u kombinaciji sa akumulirajućom baterijskom energijom. Sistem je mobilan, prost za rukovanje i takođe malih dimenzija. U komercijalnoj prodaji bi naš proizvod bio dostupan svima, nezavisno od toga koliko su primanja korisnika, jer sami proizvod ne zahtjeva veliku investiciju, kao što zahtjevaju postojeća rješenja. Aplikacija za očitavanje mjerenih veličina je prilagođena za Windows uređaje, kao i za Andorid i iOS platformu. Svaki poljoprivrednik treba da postane pametan i da pametno iskoristi svaki dio svog plodnog zemljišta !