Program > Migracija

Care: Paket na putu

izložba | migracija

2016. bila je godina u kojoj je CARE International obeležio 70 godina od nastanka prvog CARE paketa pomoći u II svetskom ratu.

2016. godine nažalost trajao je jedan rat koji je naterao žene, decu, stare, nemoćne, nesrećne da krenu na put, put kroz Balkan a CARE paket čekao ih je na tom putu. Na tom putu podelili smo preko 150 000 paketa – u kome su bili hrana, voda, sredstva za higijenu ali i nada da će sve jednoga dana biti u redu.

Izložba fotografija CARE International-a u okviru Mikser festivala je prikaz straha i nade, nemoći i utehe, granica i slobode.

Prikazujemo vam i digitalne priče žena koje smo sreli na tom putu ali i žena uključenih u pružanje pomoći. Halima, Mina, Shoghig, Kathira i Atka pričaće vam priču ne samo o ratu i izbeglištvu već o svom teškom životu koje su imale tamo odakle dolaze. Jelena, Danijela, Naja, Vanja pričaće vam svoje priče o utiscima rada sa migrantima. Svoje utiske možete da podelite sanašim saradnicima/ama, prisutnim volonterima Novosadskog humanitarnog centra koji su bili uključeni u rad sa migrantima od samog početka.

Otvorite um i srce….za različitost…

CARE International je globalna nevladina organizacija čiji su humanitarni i razvojni projekti usmereni na suzbijanje siromaštva i pružanje direktne humanitarne pomoći, a koji obuhvatajuviše od 65 miliona ljudi u 95 zemalja širom sveta. Odgovarajući na širenje humanitarne krize u regionu, CARE International Balkan je, u 2015. i 2016., pružio za više od 300.000 izbeglica i migranata sa Bliskog Istoka obezbeđujući hranu, sklonište, odeću, higijenske pakete, kao i kroz ostale vidove podrške.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Silos 3: Dizajn Zona
25/05/2017
26/05/2017
27/05/2017
28/05/2017
17:00 - 24:00 H
17:00 - 24:00 H
12:00 - 24:00 H
12:00 - 24:00 H