Program > Sajam inovacija

ČEP ZA HENDIKEP

Misija udruženja „Čep za hendikep“ je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i zalaganje za ostvarivanje punog potencijala svake osobe sa invaliditetom, uz korišćenje raspoloživih resursa u zajednici. Ciljevi za 2018. godinu Promocija rada udruženja radi što masovnijeg odziva akciji Osposobljavanje osoba sa invaliditetom za reparaciju ortopedskih pomagala Izrada specijalizovanih pomagala za samostalan život osoba sa invaliditetom u skladu sa individualnim potrebama Nabavka asistivnih tehnologija i radnih materijala radi edukacije, vežbe i primene u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom. Primarna ciljna grupa: osobe sa invaliditetom koje nisu ispunile uslove propisane od strane Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu, imajući u vidu socijalnu komponentu. Naša etika bazirana je na transparentnosti, nediskriminacija po nacionalnosti, polu, uzrastu itd. Takođe, maksimalno se trudimo na poštovanju ljudskih prava, integriteta i dostajanstva ličnosti i poštovanju angažovanih volontera na svim nivoima. Čepove za nas prikuplja: 330 vrtića, 460 osnovnih škola, 140 srednjih škola, 7 ministarstava, 6 ambasada, preko 440 društveno odgovornih kompanija i preduzetnika iz cele Srbije (među kojima su Coca Cola, MTV, Heineken, Apatinska Pivara, Carlsberg, Narodna banka Srbije, Hemofarm, Frikom, Gomex, Imlek, PKB, MK Group i drugi).

Udruženje „Čep za hendikep“ predstavlja izvornu „grassroots“ građansku inicijativu koja je nastala kao društvena reakcija na nepovoljnu zakonsku regulativu u Srbiji, koja predviđa zamenu ortopedskih pomagala u veoma dugim, a ponekad i nehumanim rokovima (3-8 godina u odnosu na vrstu invaliditeta). Naša akcija koja traje od septembra 2012.godine, funkcioniše tako što građani dobrovoljno prikupljaju čepove sa plastičnih flaša, koje zatim prikupljamo i prodajemo kompanijama koje se bave reciklažom tvrde plastike. Za dobijeni novac kupujemo osobama sa invaliditetom nova ili polovna ortopedska pomagala. Na osnovu prispelih prijava, i nakon procene naše stručne komisije koju čini tim lekara specijalista, kupujemo adekvatna ortopedska pomagala. Misija udruženja je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i zalaganje za ostvarivanje punog potencijala svake osobe sa invaliditetom uz korišćenje raspoloživih resursa u zajednici. Bez učešća u akciji prikupljanja čepova više od oko 650 predškolskih ustanova, oko 800 osnovnih škola, 220 srednjih škola, ministarstava, ambasada, preko 580 društveno odgovornih kompanija i preduzetnika iz cele Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ne bismo u periodu od 5 godina uspeli da kupimo 78 ortopedskih pomagala, i da recikliramo oko 120 tona čepova godišnje Cena jednog kilograma čepove je oko 0,25€ Svojim aktivnostima delujemo na promenu društvene svesti i odgovornosti, kako prema životnoj sredini, tako i prema osobama sa invaliditetom. Kroz iskustva u radu, nastojimo da unapredimo usluge, kako bi osobe sa invaliditetom bile u prilici da iz upotrebu adekvatnh ortopedskih pomagala ostvare svoj pun potencijal .