Program >

Cube II

Kako mladi u Srbiji razmišljaju o ljudskim pravima? Koja prava vide kao posebno značajna? Koja su njihova razmišljanja o stanju ljudskih prava i izazovima za njihovo ostvarivanje? Na koji način svako od nas može da doprinese ostvarivanju ljudskih prava?

Projekat Cube II – Svako može da učini promenu je projekat koji se bavi perspektivama mladih o ljudskim pravima i podstiče ih da deluju za jednakost prava – da razvijaju empatiju, hrabrost, liderstvo i saradnju i doprinose ravnopravnom društvu. Projekat sprovode C31 – Centar za razvoj kulture dečjih prava i Ambasada Švedske u Beogradu, u partnerstvu sa Raoul Wallenberg Akademijom iz Stokholma i uz podršku Švedskog Instituta.

Projekat se ove godine realizuje u partnerstvu sa šest škola iz pet gradova u Srbiji – OŠ „Jovan Sterija Popović“ iz Beograda, Gimnazijom i Ekonomsko – trgovinskom školom iz Bečeja, OŠ „Sveti Sava“ iz Žitišta, OŠ „Treći kragujevački bataljon“ iz Kragujevca i Gimnazijom iz Smedereva. Osim u Srbiji, projekat Cube se sprovodi u brojnim školama i gradovima Švedske gde je i iniciran, kao i u Budimpešti, Madridu, Njujorku i Parizu.

U okviru projekta tim svake škole bira jedan član Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 10. decembra 1948. godine. Mladi i njihovi nastavnici se kroz različite projektne aktivnosti, bave odabranim članom Deklaracije i na kraju projekta pripremaju završnu izložbu koja je namenjena javnosti, sa ciljem da se na kreativan način prikažu perspektive mladih o značaju i stanju odabranog ljudskog prava u lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Završna izložba se priprema u velikoj izložbenoj kocki (Cube, dimenzija 2x2x2m) i postavlja na javnom mestu u gradu. Izložbene kocke su konstruisane od eko ploča koje su napravljene od reciklirane tetrapak ambalaže koje proizvodi firma Feplo iz Čačka koja je sponzor projekta.

Članovi Deklaracije o ljudskim pravima koji su bili u fokusu ovogodišnjeg projekta su:

Član 2 Pravo na nediskriminaciju sa fokusom na rodnu ravnopravnost (Bečej)

Član 5 Zaštita od svih vidova mučenja sa fokusom na zaštitu od vršnjačkog nasilja (Kragujevac)

Član 12 Zaštita privatnosti (Smederevo)

Član 18 Sloboda misli, savesti i veroispovesti (Žitište)

Član 24 Pravo na odmor i slobodno vreme (Beograd)

Završne izložbe predstavljaju razmišljanja, zaključke i poruke koje mladi nakon osmomesečnog istraživanja žele da podele sa svim zainteresovanim građanima ukazujući time na značaj, stanje i moguće načine unapređivanja ostvarenosti pojedinih ljudskih prava.

Na Mikser festivalu će biti predstavljene Cube izložbe iz svih pet gradova, a školski timovi će svoj rad prikazati vršnjacima i posetiocima festivala.

Autor ‘Cube matode’ je Raoul Wallenberg Akademija iz Stokholma koja deluje u duhu Raula Valenberga, švedskog diplomate koji je spasio na hiljade Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Akademija osnažuje mlade da u sebi pronađu hrabrost da učine promenu i deluju za jednakost ljudskih prava. Podstičući i kultivišući četiri ljudska kvaliteta – empatiju, hrabrost, liderstvo i saradnju, koji su zajednički onima koji donose promene u društvu kao što je to činio i Raul Valenberg, Akademija razvija metode, obrazovne programe i dugoročne školske projekte.

Projekat Cube II izvodi C31-Centar za razvoj kulture dečjih prava posvećen kreiranju prostora za dečju participaciju u obrazovanju, kulturi i društvu. U svom radu podstiču decu da se bave pitanjima koja su im važna, da razmišljaju kritički, etički i kreativno i doprinose sadašnjem i budućem društvu. Zajedno sa decom i odraslima nastoje da otvaraju nove perspective i mogućnosti za zajedničko življenje. C31 razvija obrazovne programe, konsultacije sa decom, seminare za profesionalce koji rade sa decom i mladima. U saradnji sa relevantnim akterima razvijamo metode i stvaramo uslove za dečju participaciju u različitim lokalnim kontekstima – od škola i muzeja do izbegličkih kampova, i podržavamo različite forme izražavanja, zajedničkog eksperimentisanja i dijaloga sa decom i mladima.