Program > Mikser razgovori

Debata: Izbeglice i migranti u Srbiji: Šta je sledeće?

debata

Mikser festival se ove godine bavi temom “Migracija” koje su globalno sveprisutne, ali su našem delu javnosti postale drastično vidljivije tokom poslednje dve godine “izbegličke krize”, kada je Srbija postala jedna od ključnih zemalja na balkanskoj ruti sa više od milion ljudi u tranzitu ka zapadnoj Evropi. Sa sve većim zadržavanjem ljudi sa Bliskog istoka u Srbiji, želimo “krizu” da sagledamo i iz drugih uglova, kao priliku za razvoj mutlkulturalnosti, poštovanje različitosti, šansu za revidiranje tretmana pripadnika osetljivih grupa unutar našeg društva, stvaranje uslova za početak iznova. Izazovi koji proizlaze iz ljudske mobilnosti, zajedno sa digitalnom revolucijom i putujućim tehnologijama,  mogu se transformisati iz „krize“u „mogućnost“ u oblastima društvene integracije i obrazovanja, ali i novih oblika društvenog i stvaralačkog preduzetništva, koje će ići na ruku i lokalnim građanima i pridošlicama. U cilju širenja razumevanja javnosti za izazove sa kojima se susreću ljudi u pokretu, profesionalci, aktivisti, pripadnici organizacija civilnog društva, izbeglice i lokalno stanovništvo će se udružiti u diskusijama o migraciji, otkrivajući različite uglove sagledavanja i potencijalne trenutne prinudne migracije stanovništva u našoj zemlji.

Učesnici:

Nenad Ivanišević, državni sekretar ministarstva rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja
Džon Endru Jang, UNHCR Srbija
Ana Koešal, Fondacija Ana i Vlade Divac
Dino Mujanović, CRS
Sonja Tošković, Beogradski centar za ljudska prava
Ivan Lalić, Refugee Aid Miksalište
Aida Kurić, USAID
Predstavnik Delegacije EU

Photo: D.Villasana

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Mikser razgovori
27/05/2017
19:30 - 21:00 H