Program > Mikser razgovori

Debata: Obrazovanje u pokretu

debata

Ova debata će se pozabaviti krucijalnim problemom obrazovanja u današnjici, koji izaziva ustaljen način na koji deca izbeglice imaju pristup obrazovanju. Obrazovanje bi trebalo biti jedno od osnovnih potreba a ne luksuz za decu. Mnogi od njih su suočeni sa prekidom školovanja ili čak nikada nisu imali ni priliku da započnu školovanje. Prema UNHCRu, deca u izbeglištvu imaju pet puta veću šansu da ne budu u školi. Izbeglice koje su zarobljene u prisilnom premeštanju dužeg trajanja se nalaze u stanju limba. Međutim, postoje neke sjajne inicijative koje se mogu prilagoditi situaciji deteta koje menja lokacije često.

Šta su uloge novih tehnologija u obrazovanju tokom izbegličke krize?

Koji su inovativni pristupi problemu izbegličke dece koja nisu imala pristup školovanju godinama?

Učesnici:

Ljiljana Došen , Save the children
Maja Simić, SOS Dečija Sela Srbija
Ivona Gvozdenović, Fondacija Ana i Vlade Divac
Nebojša Ratković, Wikimedia
Dobrivoje Lale Erić, Centar za promociju nauke
Katarina Popović, Techfugees i LAAB (Link Media Art Lab)

 

Moderator: Tajana Zadravec, Miksalište

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Mikser razgovori
28/05/2017
17:00 - 18:00 H