Program > Sajam inovacija

Dress for Success

Organizacija Dress for Success Belgrade – Obučena za uspeh je pre 3 godine započela sa razvojem programa koji je od velikog značaja i za Beograd i za ceo naš region, jer pruža podršku ženama iz osetljivih društvenih grupa, da putem specijalizovanih usluga naše organizacije poboljšaju ekonomski i socijalni status. Dress for Success radi na podizanju svesti javnosti o rodnoj ravnopravnopravnosti i stvaranju jednakih mogućnosti za učešće na tržištu rada, te doprinosi stvaranju ambijenta za finansijsku samostalnost žena i pruža podršku za zapošljavanje i snalaženje u poslovnom okruženju.

Prvi put od osnivanja naše organizacije u Beogradu, učestvujemo na Mikser festivalu, i cilj ovog projekta jeste podizanje vidljivosti naše organizacije i predstavljanje ideje i aktivnosti naše organizacije široj javnosti. Tokom festivala predstavićemo sledeće aktivnosti:

1. Program socijalnog preduzetništva – izlaganjem ženskih torbi, nakita i taburea, izrađenih od reciklažne kože i recikliranih auto guma koje su napravile žene koje pripadaju društveno i ekonomsko osetljivim društvenim grupama

2. Trodnevnu kampanju „Donirajte odelo za uspeh žene“, gde ćemo pozvati preduzetnike, kreatore i sve građane da donacijom poslovne odeće podrže socijalno-ugrožene žene i žene iz osetljivih grupa

3. Modnu reviju – na kojoj će korisnice programa Obučena za uspeh nositi modele poslovne odeće koje su donirale modne kuće i kreatori, privredni sektor, institucije i građani koji su pružili podršku

4. U okviru Expo talks, učesnice koje su, nakon naših programa, uspele da se zaposle ili napreduju u karijeri, podeliće bi svoje lično iskustvo učešća u Dress for success programu.

5. Program edukacije – Upoznaćemo posetioce našeg štanda sa programom edukacije tako što ćemo organizovati treninge u svih 9 modula: i. Razvoj karijere; ii. Poslovna komunikacija; iii. IT pismenost; iv. Razvoj profesionalnih veština; v. Upravljanje vremenom; vi. Finansijska pismenost; vii. Radna prava; viii. Poslovno oblačenje; ix. Lepota, zdravlje i briga o sebi. Polaznice treninga su žene koje već pohađaju naš program edukacije.