Program > Osetljivi grad

6000

Panel diskusija: Izbeglice i otvoreno društvo

Fondacija Fridrih Nauman je nemačka nevladina organizacija koja deluje na području razvojne politike. Fondacija je prisutna u 60 zemalja sveta, a finansira se iz saveznog budžeta i iz privatnih donacija. Biro fondacije u Beogradu je zadužen za sprovođenje projekata u Srbiji, na Kosovu, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini kao i u Albaniji.

Fondacija Friedrich Naumann na Mikser Festivalu nastupa sa debatom „Izbeglice i otvoreno društvo“

Teme debate su:

1. Društvo u mojoj zemlji i otvoreno društvo

2. Integracija izbeglica – mogućnosti i prepreke u otvorenom društvu

3. Suočavanje sa izbegličkom krizom – kako bi politika i OCD trebalo da reaguju

4. Osetljivi gradovi/ Reagujući gradovi: Da li bi izbeglice trebalo da imaju sopstvene gradove / ograničenja integracije

5. Kako bi obrazovni sistem trebalo da reaguje na rastući broj izbeglica / migranata?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
09/06/2016
09:30 - 11:00 H